HEADER_schellinkhout

Update Schellinkhout zonering

Afgelopen maanden zijn er diverse gesprekken geweest tussen regiovertegenwoordigers en -coordinator (Hans van der Hulst) van het NKV, Rijkswaterstaat en Recreatieschap Westfriesland over het inrichten van recreatiezones in de maanden mei tot oktober op lokatie Schellinkhout. Vervolgens zijn er op initiatief van Recreatieschap Westfriesland paaltjes geplaatst en dat heeft de nodige ophef veroorzaakt. Wij hebben toen een aantal voorstellen opgezet en een ontwerp ingediend voor a) een nieuwe zonering, waar een nieuw strand gespoten is voor kitesurfers b) nieuwe borden op lokatie Schellinkhout, waar alle regels duidelijk op staan c) obstakels verplaatsen naar de waterrand.

Hieronder de definitieve zonering voor het seizoen dat loopt van 1 mei tot 1 oktober 2016. Buiten het seizoen mag je dus gewoon overal je kite oplaten en het water inlopen.
Onderbord-zonering-Uiterdijk-definitief

Voor volgend seizoen (2017) zijn er gesprekken gaande om op het zuidelijke deel van Schellinkhout meer ruimte te maken voor kitesurfers, door de bestaande inham te verbreden en zand op te spuiten. Zo kunnen we makkelijker het water in stappen en sneller up wind varen. Daarnaast zijn er gesprekken gaande om de spot officieel erkend te krijgen en te formaliseren middels een verkeersbesluit en betonningsplan, maar daar zijn nog de nodige obstakels in de vorm van regelgeving (vaargeul, fuiken en vogels o.a.).

Er is vanuit Recreatieschap Westfriesland heel veel behulpzaamheid en zij proberen de overige gemeenten in Westfriesland te overtuigen om meer ruimte voor ons te maken. Maar politiek gaat gepaard met compromissen. We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *